سایت گروه صنعتی فرش اهورابا ظاهری جدید در تاریخ 1395/12/05آغاز به کار نمود. مشترکین محترم می توانند جهت ارائه هرگونه انتقاد و پیشنهاد با شماره تلفن 95015600 تماس گرفته و یا از بخش تماس با ما با گروه صنعتی فرش اهورا در ارتباط باشید.

با تشکر